Saturday, July 13, 2013

Nikmat***

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan wahai umat manusia dan jin? Ar-Rahman ayat 13.

Salah satu nikmat yang sering kita lupa adalah nikmat mempunyai bahu untuk bersandar. Keluarga.

No comments: