Saturday, October 26, 2013

Hope

Harapan itu masih ada. Sekiranya kita terus berusaha untuk terus hidup. Jangan mudah mengalah.

Surah Al 'Ankabut, Ayat 69
"Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaik amalannya."