Wednesday, October 30, 2013

Penat bersyukur?

Adakah kita masih merungut dengan kehidupan kita?

Adakah kita sudah melafazkan "Alhamdulillah" sebagai tanda syukur kita di atas segala nikmat-Nya?

Surah al-Baqarah, ayat 152
“Maka ingatlah Aku nescaya Aku akan mengingatimu dan syukurilah atas nikmat-Ku dan janganlah sekali-kali kamu kufuri nikmat-Ku.”


No comments: